DIPLUS COMPANY LIMITED   Giới thiệu    |    Sản phẩm    |    Tin tức    |    Hỗ trợ
 
   
sub img
 

Sản Phẩm

 
 
dot Giường Matxa Nhiệt
  SK-7000
  SK-9000
 
dot Đệm Matxa Nhiệt
  PS-220
  SK-9900
  DP-9000
  DP-7000
  DP-6000a
  SK-777
 
dot Laser
  SK-999
 
dot Sản Phấm Khác
  DOM
  DP-200
  DP-2000
  MT-7000
  PS-1000
  SK-8800

 
     
   
 

Contact Us

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ

TEL : 0432000956

TEL : 0432000956

 
DP-200 Matxa chân

Tên sản phẩm

Máy điện xung
Model

DP-200
Định mức
5V DC, 1000mA
Điều chỉnh nguồn bằng bộ chỉnh lưu
WT0502400
Điện áp định mức
100 - 240V
Công suất đầu vào định mức
0.1A
Dạng sóng đầu ra
Sóng vuông
Tần số lặp lại xung điện
10 - 100Hz
Biên độ lớn nhất của điện áp đầu ra
72V
Bản phần mềm số
MC0188F-REV-V1.0
Tần suất định mức
50 - 60Hz
Đầu ra định mức
5V 1000mA
Thời gian xung điện
115 μS
Hiệu suất của trở kháng tải
1 KΩ
Điều kiện hoạt động
10-40°C
30%RH ~ 75%RH
860 hPa - 1060hPa
Điều kiện lưu trữ và truyền tải
0-40°C
≤ 80%RH
860 hPa - 1060hPa